gardnerhs_logo_jun19
[GTranslate]

chữa bệnh cho nhân loại, từng bệnh nhân một

"Chúng tôi tiếp tục cải thiện tình trạng con người bằng cách giải quyết các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe"

- Reymundo C. Espinoza, Giám đốc điều hành

Xem có gì mới

Chúng tôi phục vụ ai

0 +
Adults
0 +
Trẻ em
0 +
Thăm
0
Không có bảo hiểm