Câu chuyện của Richard

Richard lớn lên trong một khu phố "đầy ma túy, súng, bắn, bạo lực... cái gì cũng được." Đến năm 27 tuổi, anh đã bị nghiện [...]

Câu chuyện của Richard Đọc thêm "