gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Câu hỏi &; Mối quan tâm

Nếu bạn cần chăm sóc y tế ngay lập tức, hãy đến Phòng khám Chăm sóc Khẩn cấp, hoặc nếu bạn nghĩ rằng bạn đang có trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc tâm thần, hãy GỌI 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.

Vui lòng không bao gồm các chi tiết y tế cá nhân trong biểu mẫu - những chi tiết đó chỉ nên được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn.