gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đăng ký bảo hiểm

Các chuyên gia ghi danh của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn, cho dù bạn được ghi nhận hay không có giấy tờ, hiểu các lựa chọn chăm sóc sức khỏe của bạn bằng cách xác định tính đủ điều kiện thông qua quy trình ghi danh và chúng tôi giúp xác định xem bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế thấp hay miễn phí.

To enroll call 408.457.7100.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM

 • Cố vấn ghi danh được chứng nhận song ngữ
 • Hỗ trợ ghi danh bảo hiểm y tế một kèm một miễn phí 
 • Các buổi thông tin về các lựa chọn chăm sóc sức khỏe khác nhau

Gia hạn mEDI-CAL

Đã gần đến lúc gia hạn bảo hiểm Medi-Cal. Quý vị sẽ nhận được một lá thư qua đường bưu điện cho quý vị biết liệu Medi-Cal của quý vị có được quận tự động gia hạn hay không hoặc nếu quận của quý vị cần thêm thông tin. Nếu bạn nhận được một gói gia hạn yêu cầu thêm thông tin, bạn có thể gửi thông tin qua thư, điện thoại, gặp trực tiếp hoặc trực tuyến.

For questions or additional help in renewing, please email us by clicking the button above or call our Certified Enrollment Counselors at 408.457.7100.

Dịch vụ ghi danh cho:

 • Chương trình Sức khỏe Gia đình Santa Clara
 • Hỗ trợ cho trẻ sơ sinh và bà mẹ
 • Chương trình Sức khỏe của Tổ chức Nhà cung cấp Ưu tiên
 • Chương trình Sức khỏe Thung lũng
 • Gia đình khỏe mạnh
 • Trẻ em khỏe mạnh
 • Chương trình Tiếp cận Chăm sóc Ban đầu
 • Kế hoạch hợp tác của Anthem Blue Cross
 • Chương trình Tiếp cận Medi-Cal
 • Đạo luật California / Chăm sóc Giá cả phải chăng được Đài thọ
 • Medi-Cal
 • Cal tươi
 • Ngân hàng thực phẩm thu hoạch thứ 2
 • Ghi Danh Cử Tri

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Clinic
Ngày
Giờ
Trung tâm y tế Alviso
Thứ Hai - Thứ Sáu
8:00am – 5:00pm
Trung tâm Y tế CompreCare
Thứ Hai - Thứ Sáu
8:00am – 5:00pm
Trung tâm y tế Gardner Downtown
Thứ Hai - Thứ Sáu
8:00am – 5:00pm
Trung tâm y tế Gardner
Thứ Hai - Thứ Sáu
8:00am – 5:00pm
Trung tâm Y tế Quận Nam Gardner
Thứ Hai - Thứ Sáu
8:00am – 5:00pm
Trung tâm Y tế St. James
Thứ Hai - Thứ Sáu
8:00am – 5:00pm

Make your appointment today!
408.457.7100