gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Giám đốc

Trang Hà

Thủy-Trang Hà, PharmD

Giám đốc Dược

Miguel Valencia, tiến sĩ

Giám đốc Sức khỏe Hành vi Chuyên khoa

George Barghouth, DDS

Giám đốc Nha khoa

Gloria Pinon, BSN

Giám đốc Điều dưỡng

Cyndi Ragona

Giám đốc điều hành

Maribel Montanez

Giám đốc Phát triển

Olegario Avalos Lopez

Giám đốc Cải tiến Chất lượng Liên tục

Michael Fauria, OD

Giám đốc đo thị lực

Ofelia Ruiz

Giám đốc Doanh thu Chu kỳ & Công nghệ Thông tin Y tế

Ulices I. Preciado Gomez, LCSW

Giám đốc Sức khỏe Hành vi Tích hợp

Michael McCarthy

Giám đốc Nhân sự

Kim Potter

Giám đốc Phụ nữ, Trẻ sơ sinh & Trẻ em

Chúa Giêsu Aranda

Giám đốc Công nghệ Thông tin

Wendi Hodgen

Giám đốc Tuân thủ & Quyền riêng tư

Rafael Cardoza

Giám đốc của Enhanced Care Mgmt.