gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Trung tâm tài nguyên trung tâm thành phố

Các Giám đốc Chăm sóc Chính của chúng tôi giải quyết tất cả các vấn đề xã hội phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe của một người.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý trường hợp thông qua Chương trình Quản lý Chăm sóc Nâng cao cho những bệnh nhân có nhu cầu cao nhất. Chúng tôi quản lý bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính và có nguy cơ cao để đạt được sức khỏe tối ưu và hỗ trợ quyền tự quyết của họ. Bệnh nhân của chúng tôi được trao quyền với các kế hoạch được cá nhân hóa để quản lý các tình trạng y tế và nhu cầu tâm lý xã hội của họ. Việc ghi danh tùy thuộc vào sự chấp thuận từ chương trình bảo hiểm y tế được chỉ định của quý vị.

Tọa lạc tại:
Trung tâm tài nguyên trung tâm thành phố
777 Phố Đông Santa Clara, Suite 2004
San Jose, CA 95112 ·
669.444.5480