gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Dược khoa

Chúng tôi cung cấp cho bệnh nhân dễ dàng truy cập vào các hiệu thuốc của chúng tôi. Tọa lạc tại vị trí thuận tiện trong Trung tâm Y tế St. James và Trung tâm Y tế Quận Nam.

Trung tâm Y tế St. James
55 Phố Đông Julian
San Jose, CA 95112 ·
408.918.2612

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều
Đóng cửa từ 12:30 trưa đến 1:00 trưa

Trung tâm Y tế Quận Nam Gardner
7526 Phố Monterey
Gilroy, CA 95020 ·
408.848.9494

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều
Đóng cửa từ 12:30 trưa đến 1:00 trưa

Đã đến lúc nạp tiền?

Gọi cho nhà thuốc của quý vị một tuần trước khi quý vị hết thuốc. Các hiệu thuốc sẽ biết nếu bạn có thể nhận được một refill hoặc nếu bạn cần một gia hạn.

Các hiệu thuốc bên ngoài có thắc mắc liên quan đến bệnh nhân của Gardner Health Services, vui lòng gọi 408.579.6107.