gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Sức khỏe phụ nữ / OBGYN

Sức khỏe phụ nữ chuyên về giải phẫu phụ nữ và chuyên môn trong việc chăm sóc phụ nữ, bao gồm các dịch vụ trong sản phụ khoa và phụ khoa. Công việc phòng khám sức khỏe phụ nữ của chúng tôi được sắp xếp để cộng tác với Trung tâm Y tế Thung lũng Santa Clara, Bệnh viện O'Connor, Bệnh viện Khu vực St. Louise hoặc bệnh viện bạn chọn để duy trì dịch vụ chăm sóc liên tục cho bạn.

Tọa lạc tại vị trí thuận tiện tại: Alviso Health Center, CompreCare Health Center, Downtown Health Center, Gardner Health Center, Gardner South County Health Center, và St. James Health Center.