gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Telemundo: Giúp các gia đình gốc Tây Ban Nha có nguy cơ bị trục xuất tìm nhà ở tại Hạt Santa Clara

Xem cách chương trình Quản lý Chăm sóc Nâng cao của Dịch vụ Y tế Gardner cùng với dự án Chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư của chúng tôi và Tổ chức từ thiện Công giáo của Hạt Santa Clara đang giúp các gia đình gốc Tây Ban Nha có nguy cơ bị trục xuất ở Hạt Santa Clara tìm nhà.

Bài viết | Video