gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Nhiệm vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế toàn diện, chất lượng cao, bao gồm phòng ngừa và giáo dục, can thiệp sớm, điều trị và vận động chính sách với giá cả phải chăng, tôn trọng, phù hợp về mặt văn hóa, ngôn ngữ và lứa tuổi.