gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Nạp thuốc theo toa

NẠP THUỐC THEO TOA Y TẾ

Vui lòng liên hệ với nhà thuốc của bạn chứ không phải trung tâm y tế để yêu cầu mua thuốc theo toa. Nếu bạn hoặc dược sĩ của bạn có thắc mắc liên quan đến việc nạp tiền của bạn, vui lòng gọi 408.579.6107.

Vui lòng yêu cầu nạp tiền bảy ngày trước liều cuối cùng của bạn

NẠP THUỐC THEO TOA SỨC KHỎE TÂM THẦN CHUYÊN KHOA

Chương trình chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư ở Thung lũng
2011 Phố Little Orchard
San Jose, CA 95125 ·
408.272.6050