gardnerhs_logo_jun19

Thực hành gia đình

Chuyên môn của y học gia đình tập trung vào mối quan hệ lâu dài, quan tâm đến bệnh nhân và gia đình của họ. Các bác sĩ gia đình của chúng tôi có thể tích hợp nhiều dịch vụ y tế khác nhau để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện. Phạm vi của y học gia đình bao gồm mọi lứa tuổi, giới tính, hệ thống cơ quan và bệnh tật.

Tọa lạc tại một vị trí thuận tiện tại: Alviso Health Center, CompreCare Health Center, Downtown Health Center, Gardner Health Center, Gardner-Packard Children's Health Center, Gardner South County Health Center, và St. James Health Center.