gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Thực hành gia đình

Chuyên ngành của y học gia đình tập trung vào các mối quan hệ lâu dài, chăm sóc với bệnh nhân và gia đình của họ. Các bác sĩ gia đình của chúng tôi có thể tích hợp nhiều dịch vụ y tế khác nhau dựa trên thực tiễn dựa trên bằng chứng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện. Phạm vi của y học gia đình bao gồm mọi lứa tuổi, giới tính, hệ thống cơ quan và bệnh tật.

Tọa lạc tại một vị trí thuận tiện tại: Alviso Health Center, CompreCare Health Center, Downtown Health Center, Gardner Health Center, Gardner-Packard Children's Health Center, Gardner South County Health Center, và St. James Health Center.