gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Sử dụng chất gây nghiện

DỊCH VỤ NGOẠI TRÚ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Điều trị ngoại trú của chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ và chương trình phi dân cư để đáp ứng nhu cầu điều trị của khách hàng. Các nhà trị liệu của chúng tôi phối hợp với các dịch vụ hỗ trợ khác bao gồm các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và phục hồi. Chúng tôi cũng làm việc với các dịch vụ xã hội, nhà ở và các nguồn lực cộng đồng.

Để truy cập Dịch vụ Điều trị Sử dụng Chất gây nghiện, vui lòng gọi cho Trung tâm cuộc gọi Gateway
1.800.488.9919.
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều