gardnerhs_logo_jun19

Sử dụng chất gây nghiện

DỊCH VỤ NGOẠI TRÚ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Điều trị ngoại trú của chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ và chương trình phi dân cư để đáp ứng nhu cầu điều trị của khách hàng. Các nhà trị liệu của chúng tôi phối hợp với các dịch vụ hỗ trợ khác bao gồm các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và phục hồi. Chúng tôi cũng làm việc với các dịch vụ xã hội, nhà ở và các nguồn lực cộng đồng.

Để truy cập Dịch vụ Điều trị Sử dụng Chất gây nghiện, vui lòng gọi cho Trung tâm cuộc gọi Gateway
1.800.488.9919.
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

DỊCH VỤ PHỤC HỒI NGƯỜI LỚN

Người thụ hưởng có thể nhận được hỗ trợ liên tục sau khi điều trị, thông qua tư vấn cá nhân và nhóm, phòng ngừa tái nghiện, theo dõi phục hồi hoặc liên kết với các nhóm hỗ trợ để hỗ trợ phục hồi của họ.

Các dịch vụ phục hồi bao gồm huấn luyện phục hồi hàng tuần hoặc hàng tháng, giám sát qua điện thoại và internet, dịch vụ ngang hàng, dịch vụ phòng ngừa tái nghiện, liên kết với kỹ năng sống, nhà ở, phương tiện đi lại, tự lực, tinh thần, đào tạo việc làm, dịch vụ giáo dục và hỗ trợ gia đình.

Để truy cập Dịch vụ Điều trị Sử dụng Chất gây nghiện, vui lòng gọi cho Trung tâm cuộc gọi Gateway
1.800.488.9919.
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều