gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Podiatry

Một số tình trạng phổ biến nhất được thấy ở podiatry là bệnh thần kinh tiểu đường, móng chân mọc ngược, gai xương, viêm cân gan chân, nhiễm nấm, búi tóc, ngón chân búa cùng với chăm sóc theo dõi các chấn thương nhẹ. Bác sĩ nhi khoa của chúng tôi đảm bảo can thiệp chăm sóc sức khỏe thích hợp và tăng khả năng mang lại kết quả sức khỏe tích cực cho bệnh nhân của chúng tôi.

Vị trí thuận tiện tại:

Trung tâm Y tế St. James

Thứ Hai & Thứ Ba, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Năm 8 giờ sáng - 12 giờ trưa

Trung tâm Y tế Quận Nam Gardner

Thứ Tư 8 giờ sáng - 5 giờ chiều