gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Dự án dành cho người vô gia

DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ

Đội ngũ y tế của chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng ngừa cho những người vô gia cư bao gồm tư vấn và điều trị sử dụng chất kích thích, quản lý hồ sơ và giới thiệu chăm sóc khẩn cấp. Chương trình cũng cung cấp các dịch vụ đủ điều kiện và đăng ký thông qua các địa điểm tạm trú cho người vô gia cư ở Hạt Santa Clara. Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi hai đơn vị di động y tế, tại Trung tâm Dịch vụ John XXIII và tại hai phòng khám không liên tục hợp tác với Đội Thành phố và Trung tâm Bill Wilson.


Để biết thêm thông tin, hãy gọi 408.935.3908