gardnerhs_logo_jun19
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Chương trình lái xe uống rượu bia

Chúng tôi là chương trình Lái xe dưới ảnh hưởng (DUI) được tiểu bang cấp phép cung cấp các lớp học trực tiếp và từ xa qua Zoom. Những nỗ lực của chúng tôi là giảm tổn thất cá nhân và tài sản do người lái xe gây ra dưới ảnh hưởng của rượu và / hoặc ma túy. Chương trình Lái xe Uống rượu bia của chúng tôi giúp người tham gia kiểm tra trải nghiệm bắt giữ và lý do bắt giữ họ. Nó cũng giúp họ học cách đưa ra quyết định lái xe phù hợp cho tương lai. Những người tham gia được yêu cầu xem xét lý do và mục tiêu của chương trình và các yêu cầu của nó để hoàn thành. Những người tham gia thảo luận về các vấn đề xã hội, y tế, pháp lý và an toàn cho người lái xe do rượu và lạm dụng / lạm dụng ma túy khác gây ra. Chương trình bao gồm các bài đánh giá, các lớp học giáo dục, các nhóm quy trình và các cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Nhân viên đa văn hóa của chúng tôi được chứng nhận bởi CCAPP &; CADTP đáp ứng các bằng cấp được quy định theo Tiêu đề 9 của Bộ luật Quy định CA. Các lớp học được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

160 E. Virginia St., Ste. 264
San Jose, CA 95112

Gọi: (408) 977-1594
Thư điện tử: ddp@gfhn.org

Thứ Hai – Thứ Sáu
8:00 sáng – 5:30 chiều

Thanh toán bằng thẻ
8:30 sáng – 7:15 tối