gardnerhs_logo_jun19

CẬP NHẬT SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

COVID-19 ·

Vaccine
Thuốc chủng ngừa COVID-19 miễn phí hiện có sẵn cho tất cả mọi lứa tuổi từ 6 tháng tuổi trở lên tại tất cả các Trung tâm Y tế Dịch vụ Y tế Gardner. Moderna, Pfizer-BioNTech và Janssen (J&) có sẵn. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà cung cấp của bạn.

Lên lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay! Gọi (408) 457-7100

Các cuộc hẹn có sẵn
Thứ Hai – Thứ Sáu
8:30 sáng - 4:00 chiều

Thử nghiệm
Xét nghiệm COVID-19 miễn phí có sẵn tại tất cả các Trung tâm Y tế của Dịch vụ Y tế Gardner. 

Lên lịch hẹn xét nghiệm COVID-19 ngay hôm nay! Gọi (408) 457-7100.

Các cuộc hẹn có sẵn
Thứ Hai – Thứ Sáu
8:30 sáng - 4:00 chiều

Tài nguyên

Vaccine
Kiểm tra