Biết các dấu hiệu. Cứu một cuộc sống.

Đột quỵ là một trường hợp khẩn cấp. Đó là nguyên nhân # 1 của khuyết tật và # 5 kẻ giết người trong cộng đồng của chúng tôi. Ngày nay, đột quỵ phần lớn có thể điều trị được nếu nạn nhân đột quỵ đến bệnh viện trong [...]

Biết các dấu hiệu. Cứu một cuộc sống. Đọc thêm "